Halsalista, anarki og vaktbikkje med ”flekkende tenner”

Avgjørelser i vårt demokrati blir avgjort gjennom flertallsvedtak.
Meninger

 I inneværende kommunestyreperiode som alltid før, har det vært slik. Fylkesmannen kontrollerer om våre vedtak og saksbehandling i formannskap og kommunestyre er i.h.h.t. lover og forskrifter, og alt har blitt godkjent. Men førstekandidaten på nevnte liste innbiller seg å  inneha en høyere makt og myndighet.

Han har brukt hele valgperioden til omkamp etter omkamp og dessuten gjort mislykkede forsøk på å sette våre rådmenn og ordfører i et dårlig lys. Dette i den hensikt for å skape usikkerhet og splid.


De andre valglistenes programmer uttrykker ønske om likeverd og respekt i det politiske arbeidet som står foran oss i vår nye kommune. Fellesnemda bestående av 5 representanter fra hver av de 3 kommunene har fulgt intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen på en utmerket måte.

Intensjonsavtalen nevner konkret at det skal bygges svømmehall på Liabø. Positive vedtak er fattet i kommunestyrene i Halsa og Hemne. Planleggingen er i gang og prosjektet blir fullført. Dette har ikke vært mulig uten at vi har blitt en kommune med flere innbyggere og større økonomi. Slik kan vi med respekt og trygghet i det politiske miljøet bygge Heim kommune


Senterpartiet ønsker ikke anarki og vi trenger ingen vaktbikkje.


Kommunestyrerepresentanter i Halsa

Jørn Ola Engdal og Helge Halvorsen