Jo flere valglister dess mer søl

Jo flere lister som opprettes i et begrenset område av kommunen, dess flere stemmer går til spille.
Meninger

Slik er nå en gang valgloven. I tilfellet Halsalista vil den meget sannsynlig få svært lite stemmer i resten av Heim kommune. Da vil det skje det samme som ved sammenslåingen av Halsa og Valsøyfjord kommuner. Den gang for vel 50 år siden ble det stiftet en ”Halsaliste” (Frie velgeres liste) som skulle sørge for løsrivelse og overgang til Surnadal kommune.

Dette ble en fiasko. Det ble ingen splittelse og valget resulterte i at  Valsøyfjord fikk 1 representant mer i kommunestyret enn Halsa. Med denne stemmen ble det flertall for at kommunesenteret skulle være på Enge. Det er tydelig at noen ikke kan historien eller ikke har evne til å lære av den.

Dagens alternativer til Halsalista er gode. Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet har gode kandidater i hele Heim kommune. Representanter fra disse partiene vil sitte i alle kommunale  nemder og utvalg med større innflytelse enn en representant få ønsker å sitte i lag med.

Når det gjelder ”vaktbikkja” fra Halsalista så vil den vel fortsette med voff-voff og drive med mye svartmaling.

Senterpartiet i Halsa prioriterte i inneværende periode å oppgradere sykehjemmet, som nå er like før byggestart. Det andre var å redusere eiendomsskatten for boliger hvilket er gjort.

Senterpartiet vil være til for innbyggerne, og derfor blir det naturlig å samarbeide med partier som aksepterer vedtak som er blitt til gjennom åpne og demokratiske prosesser.

Senterpartiet er ingen døgnflue.  Senterpartiet ser framover. Spill på lag med Senterpartiet.


                                                                             Helge Halvorsen