Debatt

Bare forskning kan stanse alzheimer og demens!

"Ta godt imot våre bøssebærere 16.-23. september"
Meninger

Det foregår mye på forskningsfronten som gir håp om å knekke demenskoden. Men for å klare det, må det forskes mer.

Demens er en sykdom som berører mange enkeltmennesker, og oss som samfunn.

Over 77 000 mennesker i Norge har demens, og tallet vil trolig dobles frem mot 2040. Det er dramatisk. Det finnes dessverre ingen kur mot alzheimer og andre demenssykdommer. Det gjør det ekstra vanskelig å få en slik diagnose.  

I tillegg til å gi hjelp og støtte til alle de som har en demenssykdom og de mer enn 350 000 pårørende, må det forskes. Det haster! Men forskning koster penger. Derfor arrangerer vi Demensaksjonen hvert år. Takket være inntektene fra aksjonen, kan vi sette i gang viktige forskningsprosjekter, og dyktige forskere få støtte til å forske mer.

Enten du selv skal ut å gå med bøsse, delta i et arrangement til inntekt for Demensaksjonen, lage din egen innsamling på Facebook eller åpne døren for en bøssebærer, vil det vi som enkeltpersoner kan bidra med være viktig. Ja, kanskje livsviktig.

Alle kan få demens. Nesten alle kjenner noen med demens. Demens angår oss alle.

Årets Demensaksjon er en mulighet til å vise at du bryr deg.

Ta godt imot våre bøssebærere 16.-23. september

Hilsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen Sunndal demensforening

Tone Gjerde Hoås – Eli Hoås- Berit Taford - Anne Lise Toset Visnes – Eva Wullum