«Peer, du lyver»

Da jeg leste Aura Avis 23. oktober om hvor bra det gikk med næringsarbeidet i Sunndal i fjor, tenkte jeg på åpningen i Ibsens «Peer Gynt».

Erling Rød  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

Aura Avis har hentet informasjonen fra innkallinga til styremøtet i Sunndal Næringsselskap AS 28. oktober og skriver;

- Overlevningsraten i Sunndal er vesentlig høyere enn i byene

- Med sine 55 nyetableringer, var Sunndal best på Nordmøre.

Sunndal Næringsselskap AS som henter fra fylkeskommunens «Fylkesstatistikk, nyetableringer», plukker kun ut setninger og tall som skal gi et godt inntrykk av arbeidet som gjøres i selskapet.

http://fylkesstatistikk.mrfylke.no/2019/sysselsetting-og-naeringsliv/nyetableringar

Når en skal sammenligne kommuner, må det brukes forholdsmessige tall som etableringer i forhold til antall selskaper eller folketall.

Det er noe som heter prosentregning.

Jeg har sammenstilt tallene for 2018 og rangert kommunene. Sunndal kommer ut litt over midten.

Etableringsgrad, nye etableringer delt på antall eksisterende i 2017;

1. Halsa, 2. Smøla, 3. Kristiansund, 4. Sunndal

Nyetableringer, nye etableringer delt på antall innbyggere;

1. Smøla, 2. Halsa, 3. Kristiansund, 4. Eide, 5. Sunndal

Økning antall bestående virksomheter 2016-2018

1. Aure, 2. Smøla, 3. Sunndal

Når jeg legger sammen rangeringene, blir resultatet;

1. Smøla, 2. Halsa, 3. Kristiansund, 4 Sunndal.

Hvis Nordmøre og Romsdal legges sammen kommer Sunndal på 10. plass, (bak Nesset på 8. plass)

Selv med mye penger er det ikke enkelt å få til næringsutvikling. Jeg har ikke svaret, men et riktig kart med riktige tall er en god begynnelse.

Studieturene bør kanskje gå til kystkommunene våre, ikke Fosen eller Krakow.

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.

Erling Rød

Sunndalsøra 2019-10-27