Debatt

Gode etableringstall for Sunndal

«Etter dei store byane var det flest nyetableringar i Fræna (92) og Ulstein (91). På Nordmøre vart det etablert flest nye føretak i Sunndal (55)».

Gode tall: Daglig leder Per Helge Malvik i SUNS.  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

Det har vært et mål for næringsarbeidet i Sunndal gjennom mange år å øke antall nyetableringer. Tall hentet fra den årlige Fylkesstatistikken for Møre og Romsdal viser vi hadde 49 nyetableringer i 2017 og 55 i 2018. Dette er gode tall for Sunndal sammenlignet med tidligere år.

Tallene ble presentert i en sak til styret i Sunndal Næringsselskap (SUNS) om gründerarbeid i Sunndal. Her ble også tatt inn sitat fra Fylkesstatistikken 2019, som omtaler tallene for Sunndal i 2018 spesielt: «Etter dei store byane var det flest nyetableringar i Fræna (92) og Ulstein (91). På Nordmøre vart det etablert flest nye føretak i Sunndal (55)».

Jeg registrerer at kommunestyremedlem Erling Rød (Leserinnlegg i Driva 02.11.19) velger å nedsnakke SUNS under overskriften «Peer du lyver» i stedet for å framsnakke de mange som har etablert nye bedrifter i kommunen vår de siste åra.

Vi trenger flere nyetableringer i Sunndal i årene som kommer. SUNS arbeider for å utnytte tilgjengelige ressurser til beste for vårt formål: Å fremme næringslivet i Sunndal gjennom å bidra til etablering av ny og utvikling av eksisterende virksomhet. Det skal vi fortsette med.

Per Helge Malvik, daglig leder i SUNS