Håper på tverrpolitisk enighet om jazzlinje i Molde

Det er ikke aktuelt å oppgi jazzlinje i Molde begrunnet med sparetiltak.

svein atle roset (KrF)  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Jeg har som innlegget viser en 10 årig historie omkring etablering av jazzlinje i Molde. Nedenfor finnes begrunnelse fra 2008, og argumentene er forsterket i årene som har gått.

Det unike «samarbeidsprosjektet» som jazzlinje representerer burde få påfyll av økonomiske ressurser i stedet for innskrenkinger.

Jeg føler et sterkt « eierskap» til denne spesielle saken og vil mene at nye Molde må strekke seg langt for videre drift, spesielt sett med «kulturskoleøyne» som er det kommunale ansvaret .Så stoler jeg på at fylkes- kulturpolitikerne finner økonomi til den videre satsningen på jazz i Molde.

2017 sa KrF ved Steinar Reiten at vi ville kjempe for jazzlinje i Molde.

31, oktober 2017 kunne man lese i Romsdals Budstikke:

« Førstkommende torsdag offentliggjør KrF sitt alternative forslag til statsbudsjett, men allerede tirsdag forteller stortingsrepresentant Steinar Reiten at han og resten av KrFs stortingsgruppe vil jobbe for jazzlinje i Molde.660.000 kroner til oppstart

Det var KrF, ved Svein Atle Roset, som i sin tid tok initiativ til ei slik landslinje ved Molde videregående skole.

- Jeg har fått gjennomslag for å legge inn en oppstartsbevilgning på 0,66 millioner kroner på inntil 9 elevplasser på landslinje for jazz, sier Reiten. Dette var i 2017.

Så til 2018:

Fra og med skoleåret 2018-2019 har Molde videregående skole det nasjonale ansvaret for å tilby utdanningsprogram for musikk, dans og drama med fordypning i jazz. Og Molde kulturskole er en sentral samarbeidspartner.

– Det unike med dette skoletilbudet sett med kulturskoleøyne, er at en lokal kulturskole leverer det faglige innholdet til en videregående skole – i samarbeid med NTNUs Institutt for musikk, sier Ingvild Aas, rektor ved Molde kulturskole.

I tillegg til Molde kulturskole og NTNU har Molde vgs med seg støttespillere som Molde International Jazz Festival, Norsk kulturskoleråd, Norsk jazzforum og Midtnorsk jazzsenter.

Desember 2008:

Denne uka sendte KrF-politikerne Rigmor Andersen Eide og Svein Atle Roset et oversendingsforslag til utdanningsutvalget i fylket, der de foreslår å få lagt en landsdekkende jazzlinje til Molde. – Vi synes det er naturlig å legge en slik linje til Molde på grunn av jazzfestivalen der. I dette ligger også det nære samarbeidet jazzfestivalen har til Kulturskolen i Molde. Jazzlinja i Trondheim og Midt-Norsk Jazzsenter er også knyttet sterkt opp mot jazzmiljøet i Molde, sier Andersen Eide, som er leder av fylkeskulturutvalget, og legger til: – Med landsdekkende menes en spesialisert linje i den videregående skolen som kan ta imot søkere fra hele landet. Dette vil bidra til å forsterke musikk- og kulturtradisjonen som allerede finnes i Møre og Romsdal.