- Sunndal kommune driftes på dugnad

- Kommunen nekter å betale lovfesta lønn.

  Foto: Arne Ulvund

Meninger

Sunndal Kommune en foregangskommune var overskriften i lokalavisen, kommunen ville øke stillingene i helsesektoren til 100% stillinger for de som ønsket det.

Vi skal få en heltidskultur, vi jublet...

Vi må alle bidra, vi forsto det, mange sa ja til å øke arbeidstiden til å jobbe 12,5 timers økter på helg, 52 timers uke, for å få til en heltidskultur.

Det ble spørreundersøkelse og kartlegging av ansatte.

Det som ikke ble nevnt, verken i offentligheten eller til ansatte, var at vi må bidra til å dekke kostnaden for å få til dette.

Vi skal ikke lenger få utbetalt helligdagstilegg for å jobbe røde dager.

Vi jobber dag, kveld og natt.

Vi jobber mens mange feirer jul, nyttår og går i 17. mai tog.

Sunndal Kommune nekter å utbetale helligdagstillegg, de vil kun gi oss avspasering som kompensasjon.

Avspaseringen skal det søkes om, og avvikles når det passer arbeidsgiver.

Det ikke lov å avspasere på helligdager.

Styringsretten brukes, de kaller det dugnad.

Kompensasjon for å jobbe røde dager blir å ha fri mens barna våre er på skolen, og resten av familien er på jobb....

Neste år når noen av oss i helsesektoren jobber i julen, så kan man søke avspasering f. eks en onsdag i januar..

Vanskelig å forstå at fagforeningen har skrevet under på en sånn rammeavtale uten medlemsmøter eller noen form for informasjon ut til sine medlemmer, og att Sunndal Kommune er villig til å gå til det steget.

Stiller spørsmål ved att ledelsen kommer med informasjonen, først etter at avtalen er underskrevet.

Er det greit at vi i helsesektoren arbeider røde dager uten lønnskompensasjon?

Hva mener politikerne?

Oddny Hafsås