Svar til Sunndal Høyre ved Grimstad

"At Høyre ikke lengre tør å satse på heltid for alle de som ønsker det, får være Høyres sak mot sine velgere."
Meninger

Ser at Høyre ikke lengre vil innføre Heltid for Pleie og Omsorgstjenesten i Sunndal nå.

At Høyre ikke lengre tør å satse på heltid for alle de som ønsker det, får være Høyres sak mot sine velgere.

Grimstad mener at økonomien i prosjektet er for usikker, men jeg vil nok påstå at Høyres forenklede økonomiske spådommer i valgkampen var helt annerledes. Viser til tidligere leserinnlegg fra Sunndal Høyre FØR valget:

«Vi har derfor programfestet at sykefraværet må ned til 4,5%. Det er her de beste kommunene ligger. Høyt sykefravær er kostbart. Etter vår beregning er Sunndal kommunes kostnad for sykefravær over 30 mill. pr. år. En reduksjon til 4,5% vil årlig frigjøre 16 mill., som kan brukes på økt velferd og tiltak som kan øke attraktiviteten til Sunndal.»

Dette er virkelig spekulative beregninger på kommunens økonomi. Vi er alle enige i at sykefraværet bør gå ned, men det å ta det som intekt for sine andre store valgløfter er høyst spekulativt.

Om det er noen som spekulerer i dårlig begrunnede økonomiberegninger her i Sunndal, så er det Høyre.

Vi andre ser det som en selvfølge å legge alt til rette for at ansatte skal få jobbe heltid i størst mulig grad.

Så vil jeg også nevne, at å blande inn «usikkerheten» med at personalsjefen har fått seg ny jobb, er direkte ufint. Politikken er uavhengig av hvem som til enhver tid er personalsjef. Heltidsproblematikken er en sak som nåværende personalsjef med iver har tatt over etter forrige personalsjef. Som du skjønner har det vært jobbet lenge med denne saken.

Sammen med ansattes fagforeninger har vi endelig klart å få til en modell som er gjennomførbar.


Jonny Meland Ap