- Alle skal ha en jobb de kan leve av

Heltids-prosjektet i pleie og omsorg i Sunndal kommune.

Hilde Furre.  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

Kampen for heltid er et grunnleggende og viktig mål for LO. Alle skal ha en jobb de kan leve av, og det er viktig likestillingspolitikk.

Det er ingen tilfeldighet hvem som jobber deltid. En typisk deltidsansatt er en kvinne som jobber på en typisk kvinnedominert arbeidsplass, og andelen av kvinner som jobber deltid er på hele 36,8 % ifølge tall fra 2018. Høgest er deltidsandelen for kvinner med bare grunnskole og videregående opplæring, og for kvinner med kun grunnskole er deltidsandelen på hele 60 %.

Vi har fulgt heltids-prosjektet i pleie og omsorg i Sunndal kommune med glede. Og prosjektet har vår fulle støtte.

Det er derimot med en viss frustrasjon vi har fulgt de siste ukenes utvikling i prosjektet. Arbeidsgiver har brukt styringsretten sin i henhold til tariffavtalen – F4 – godtgjøringsfri. Noe veldig mange ansatte føler de ikke kan godta.

Å finne en god løsning på dette er avgjørende for heltids-prosjektet, og usikkerheten som nå er rundt prosjektet anser vi som svært uheldig for de ansatte i PLO.

Vi håper at ledelse, politikere, hovedverneombud og tillitsvalgte finner en løsning som de ansatte kan godta, og at prosjektet med heltids-kultur blir gjennomført.

LO Indre Nordmøre støtter heltids-prosjektet, og alle de ansatte og tillitsvalgte i pleie og omsorg i Sunndal kommune.


Mvh.

LO Indre Nordmøre

v/ leder Hilde Furre