Ja til åpne og rettferdige prosesser

Jeg registrerer at det er flere som ønsker å være med på å diskutere politikk og politikerens rolle offentlig, i media. 

  Foto:

Meninger

Det synes jeg er positivt, for vi har ikke noe å skjule for velgerne våre.

Det blir sagt at dette handler om rolleforståelse. At det handler om at vi folkevalgte skal vedta rammer, for deretter å overlate alt etter dette til administrasjonen. Ny kommunelov sier masse om dette, som vi må innrette oss etter.

Likevel vil jeg påstå, som Lusie Gjersvoll, at min rolle ikke er begrenset til dette.

Om dette betyr at vi som politikere ikke kan vedta noe annet enn det som kommer som innstilling fra administrasjonen har vi avskaffet demokratiet.

En liten kommentar til Halvard Hagens innlegg i kommunestyret i desember:

Dette handler ikke om veien utenfor huset ditt, eller en bro et sted. Dette handler om innbyggerne i Sunndal og hva vi mener er til deres beste.

Vi ønsker å være lydhøre. Er det noe som ikke har kommet frem i forarbeidene slik at vedtak får konsekvenser vi ikke kunne forutse, så må vi kunne endre på dette. Opplever vi at Sunndal kommune som arbeidsgiver klarer å forhandle frem noe de ansatte opplever som ugreit - kanskje til og med usosialt - så mener jeg det er de folkevalgtes plikt å reagere. Være ombudskvinner og -menn for våre innbyggere. Ja til åpne og rettferdige prosesser.


Torgeir Reiten,

kommunestyrerepresentant for SV