Småbarnsforeldre på Eidsøra markerer motstand mot deponi på Raudsand

- Deponiplan gjer oss bekymra for framtida til barna våre

– Vi fryktar for kva konsekvensar deponiet vil ha for liv og helse, og for framtida til barna våre.
Meninger

(Romsdals Budstikke) Det seier småbarnsmødrene Ingebjørg Eidsør og Kari Bruseth på Eidsøra. Eidsøra er nabobygd til Raudsand, der det som kjent er planlagt nasjonalt deponi for uorganisk farleg avfall.