Debatt:

- Dette er ikke tiden for oppbremsing av behandlingstid for plan- og byggesaker

Heim næringsforening kommer her med flere forslag til tiltak for næringslivet i Heim kommune i lys av koronaviruset.
Meninger

Heim Næringsforening har, som mange andre næringsforeninger i Trøndelag, gjort en spørreundersøkelse for å kartlegge konsekvensene av koronaviruset i lokalt næringsliv. Av de 73 bedriftene som fullførte spørreundersøkelsen, sa 44% at de enten har, eller må, permittere, mens 18% var usikre. 58% sa at koronaviruset ville påføre virksomheten alvorlige konsekvenser som permitteringer, oppsigelser eller konkurs.

Som julekvelden på kjerringa

Det er en trasig, utfordrende og forvirrende situasjon for mange. Mange bedriftsledere opplever å måtte permittere for første gang, mens andre, både i privat og offentlig sektor, er kronisk svette på grunn av den bratte, digitale læringskurven som kom som julekvelden på kjerringa. Plutselig skulle alle møter skje digitalt.

Lokal handel, rask saksbehandling og igangsettelse av prosjekter

I lys av svarene på spørreundersøkelsen, og etter tett dialog med både Næringsalliansen i Trøndelag og lokalt næringsliv, har Heim Næringsforening forfattet et dokument som den 26. mars ble sendt til Formannskapet og ledelsen i Heim kommune. I dokumentet refererer vi til åtte punkter som vi mener er spesielt viktige i den situasjonen vi nå er i. Følgende forslag til kommunale tiltak for næringslivet i Heim ble sendt:

  • Det er helt avgjørende at kommunal saksgang og politiske beslutninger som er viktige for næringslivet opprettholdes. Oppbremsing av plansaker, byggesaker o.l. vil gjøre vondt verre for et allerede utsatt næringsliv. Næringsforeningen ser heller at denne delen av det kommunale arbeidet opprustes enn nedprioriteres, og forventer at kommunen vil vurdere ansettelse(r) eller leie inn ressurser om nødvendig.
  • For å hjelpe bedriftenes likviditetssituasjon forventer vi at kommunene betaler sine regninger omgående, ikke på eller etter forfall.
  • Mange av våre medlemmer har fått mange av sine kontrakter og oppdrag avlyst som følge av situasjonen. HNF forventer at kommunene ikke påberoper seg force majeure på̊ inngåtte avtaler.
  • Innkreving av kommunale skatter, avgifter og gebyrer bør redusere eller fjernes for 2020. Heim Næringsforening foreslår at Heim kommune fjerner eiendomsskatt for næring for 2020, samt fjerner serveringsavgifter for restauranter mv. En reduksjon eller fritak av arbeidsgiveravgift bør også vurderes.
  • Kommunen er en stor kunde for mange aktører i næringslivet. Heim Næringsforening håper og forventer at Heim kommune nå̊ forserer og igangsetter prosjekter som holder bygg- og anleggsbransjen, samt tilstøtende næringer i gang. Vedlikehold og opprusting av kommunale bygg og veier som ligger inne i økonomiplanen for 2020-2021 bør prioriteres og igangsettes.
  • Heim Næringsforening oppfordrer på det sterkeste at kommunen handler lokalt ved offentlige innkjøp hvor regelverket tillater det.
  • Hvilke rammer kommunen legger fremover med tanke på̊ skatter og avgifter, støtteordninger etc. må raskt og tydelig signaliseres. Dette er signaler som vil påvirke mange bedrifters beslutninger om de ser seg nødt til å avvikle driften, eller om de prøver å holde bedriften gående i vanskelige tider.
  • Tiltak og bevilgning for å profilere lokalt næringsliv for å styrke handel, bedriftenes synlighet og framtidig rekruttering bør prioriteres.

82,7% av alle virksomheter i Norge har færre enn 10 ansatte

NAV Heim kunne tidligere denne uken fortelle næringsforeningen at antall permitterte som har registrert seg siste uken har firedoblet seg fra normalen, og at mange av de permitterte kommer fra bedrifter med færre enn 10 ansatte. Tall hentet ut fra SSB 1. januar 2020 viser at 82,7% av alle virksomheter i Norge har færre enn 10 ansatte. Med andre ord; det er ikke nødvendigvis størrelsen som teller når det kommer til verdiskapning, og det er ikke uten grunn at små bedrifter blir kalt bærebjelken av norsk økonomi. Ironien er at det er de små som nå sliter noe enormt, da de krisepakkene som har kommet hittil i stor grad er gjeldsbaserte, med fokus på utsettelser framfor reduksjon eller fritak.

Deltar i felles dugnad, men bedriftene er skadelidende

Koronaviruset har tatt liv, påvirket verdensøkonomien, skadet aksjer, stanset reiser og påvirket hverdagen til de aller fleste. Vi blir oppfordret til å holde avstand og jobbe hjemmefra så langt det er mulig. Et bredt spekter av bransjer over hele Norge opplever effekten av disse atferdsendringene, og selv om de fleste av oss gladelig gjør vårt i den nasjonale dugnaden er det ikke å stikke under en stol at våre bedrifter er ekstremt skadelidende.

Forandring fremmer innovasjon

Men så er det jo sånn, heldigvis, at selv om det økonomiske landskapet er preget av usikkerhet og nedgangstider, så kan denne forferdelige situasjonen også by på muligheter. Forandring fremmer innovasjon. Nye situasjoner og nye problemer krever innovative løsninger, men for å komme dit må bedriften først overleve. Og her trenger vi bistand og tiltak både fra stat, fylke og kommune. Og kanskje trenger vi ikke titte lengre enn til våre danske naboer, for å se hvordan noen av tiltakene kan gjøres.

Mari Westad

Daglig leder i Heim Næringsforening.