Stiller opp for lokalt næringsliv

Koronapandemien er over oss. Verst er dette selvfølgelig for alle som blir syke, men det betyr også krevende tider for næringslivet.

Ståle Refstie.  

Meninger

Det er mange som sliter nå, også i Sunndal. Alt for mange har fått pålegg om å stenge virksomhetene sine, har mistet kundegrunnlaget sitt eller er permitterte. Mange er redde for jobbene sine. Mange trenger hjelp fra fellesskapet gjennom NAV. Framtida er usikker, for vi vet ikke hvor lenge koronatiltakene vi vare. Dette er fortvilende.

I denne situasjonen har staten iverksatt en rekke nasjonale tiltakspakker. Disse håndteres gjennom ulike statlige aktører, fylkeskommunene og etter hvert gjennom kommunene. Hovedbudskapet er: Sats på å utvikle bedriften framfor å sende ansatte ut i permisjon.

Nå må Sunndal kommune kjenne vår besøkelsestid. Vi skal stille opp for lokalt næringsliv. Vi må se hva vi har i verktøykassa og vi må bruke verktøyene godt.

I Formannskapsmøte torsdag den 2. april inviteres Formannskapet til å drøfte hva Sunndal kommune kan gjøre for å lette situasjonen og skape aktivitet for lokalt næringsliv.

Som ordfører vil jeg foreslå følgende tiltak:

· Mulighet for utsatt betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter ved behov

· Fritak for andre gebyrer for handels- og servicenæringene, slik som skjenkegebyr

· Fritak for husleie for virksomheter som leier i kommunale lokaler, men som er pålagt å stenge eller har betydelig redusert kundegrunnlag som følge av nasjonale tiltak

· Sunndal Næringsselskap bes holde seg oppdatert på ekstraordinære krisetiltak overfor arbeidsliv og næringsliv, holde god kontakt med bedriftene og tilby assistanse til å få best mulig nytte av krisetiltakene

· Benytte ressursene i Sunndal Næringsselskap og/eller SuSu-programmet for å gjennomføre bedriftsrettede tiltakspakker som måtte bli kanalisert gjennom kommunene

· At kommunen har god kontakt med landbruksorganisasjonene i Sunndal sin beredskapsgruppe, og om nødvendig bistår for å sikre arbeidshjelp i landbruket

· At kommunen prioritere rask behandling av søknader og planer som bidrar til aktivitet i lokalt næringsliv

· At kommunen fremskynder planlagt vedlikehold og investeringer, og prioriterer planlegging av «gryteklare» bygge- og veiprosjekter som kan skape lokal aktivitet

De viktigste grepene for næringslivet gjøres nasjonalt. Lokale tiltak vil hjelpe bedrifter og næringsaktører med å håndtere krisa, og bidra til at de får best mulig nytte av de nasjonale krisetiltakene. Vi trenger hver arbeidsplass vi har!

Ståle Refstie