Bør Outzen og Refstie løfte blikket og senke garden?

Svar til Erling Outzen og Ståle Refstie vedr 8. mai feiringen som er fraværende i Sunndal.

Asbjørn Tronsgård.  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

En skulle nesten tro at de ikke hadde lest første avsnitt i mitt leserbrev. Jeg gjentar og presiserer at 1. mai er for veldig mange en viktig dag og tradisjon som blir tatt godt vare på, å forsøke å endre eller å nedsnakke denne dagen er overhodet ikke en intensjon fra min side.

Men er det slik å forstå utfra begge sine kommentarer/tilsvar at de ser på mitt ønske om å få en god og verdig markering av vår frigjøringsdag den 8. mai som en trussel mot 1 mai feiringen? Med blomsternedleggelse på Hoel ? Mye av symbolikken og retorikken som ligger i kransenedleggelsen på Hoel er relatert til frigjøringen den 8. mai og er symbol og påminnelse om at freden må voktes. Men dere synes å glemme at 1. mai feiringen er politikk, mens 8. mai er frigjøringsdagen vår. Dette hverken kan eller skal blandes sammen. Politikk er som hovedregel en stor grunn til at krig skjer og gjerne fundert sammen med religion.


At vi i fellesskap den 8. mai kan legge både politikk og religion tilside i minnet om dem som ofret alt synes jeg også vi i Sunndal kan gjøre. Dere begge skuffer i intensjonen og legger opp til politisk forsvar…… ikke om viktigheten rundt heder og respekt for de som ligger på begravet på Hoel, men hva med alle andre som ga sitt liv, alle andre som har bidratt i etterkrigstiden for fred og frihet uten nødvendigvis politisk holdning ?


Kanskje vi kan samles under FN flagget den 8. mai ? Den viktigste organisasjon vi har for fred i verden. FN sine bærekrafts mål som Sunndal kommune har vedtatt - Et av dem er fred og rettferdighet .

Vi trenger ingen seremoni plass, viktigste er å fortelle historien videre, kanskje er skolene våre den riktig sted ?


Med vennlig hilsen


Asbjørn Tronsgård