- Blir feil og historieløst å flytte minnemarkering

Svar til Asbjørn Tronsgård.

Ståle Refstie  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

Den 8. mai er den offisielle frigjørings- og veterandagen i Norge. I år markerte vi at det er 75 år siden Norge ble frigjort fra okkupasjon og nazisme. Vi sendte vår takk til alle som kjempet for fred og frihet. Vi takket alle veteraner som siden har tjent i fredsbevarende operasjoner i utlandet. Dagen er viktig for vår felles hukommelse. For at vi aldri skal glemme. For at vi skal stå sammen i kampen for fred, toleranse og folkestyre, både nå og i framtida.

I et leserinnlegg, spør Asbjørn Tronsgård om hvorfor den 8. mai ikke markeres tydeligere i Sunndal. Jeg er enig i at dagen godt kunne vært markert også hos oss. I min tid som ordfører har jeg vært med på et par markeringer av dagen sammen med Norges Veteranforbund. Dette ble dessverre ingen fast tradisjon. Jeg blir gjerne med på en diskusjon om hvordan vi kan markere dagen i Sunndal, og vil selvfølgelig bidra i en slik markering.

Så foreslår Tronsgård å flytte markeringen på Hol krigskirkegård fra den 1. mai til den 8. mai, og at jeg skal ta initiativ til dette. Det vil jeg ikke. På 1. mai har det vært lagt ned krans og holdt og appell ved minnesmerket på krigskirkegården helt siden 1946. Den gangen var det sogneprest Sigurd Opdahl som talte og Leif Oskar Skjølsvik som la ned krans. Her ligger 19 russiske og ukrainske krigsfanger begravet, alle ofre for nazistenes grusomheter. AUF tok på seg ansvaret for vedlikeholdet av krigskirkegården ved anleggelsen i 1945, og minneseremonien har vært en viktig del av 1. maifeiringa i Sunndal gjennom 75 år. For meg er seremonien den fineste delen av vår lokale 1. maifeiring. Etter 75 år blir det feil og historieløst å rokke ved dette og flytte den tradisjonelle minnemarkeringen til en annen dag.


Ståle Refstie