Kilmakur og nedlegging av norsk landbruk i en krisetid

Vi leser i avisene om at nedstengingen av samfunnet på grunn av koronakrisen har gitt drastiske fall i globale Co2 utslipp.

Tenk det….mens kua og sauen har tygget drøv som aldri før så er Co2 utslippa globalt blitt redusert med hele 17 prosent?  

Meninger

Globalt har utslippsreduksjonen vært 17 % og for enkelte land opptil 27%. Noen næringer har vært definert som samfunnskritiske og er ikke berørt av nedstengingen, bl.a. landbruket som har vært drevet som før.

I fjor høst ble Klimakur-rapporten lagt frem av Miljøverndirektoratet hvor det var foreslått en sterk reduksjon av antallet drøvtyggere i Norge.

Tenk det….mens kua og sauen har tygget drøv som aldri før så er Co2 utslippa globalt blitt redusert med hele 17 prosent? Kua og sauen har blitt definert som samfunnskritisk nødvendige. Litt av en endring i status! På under 6 mnd er drøvtyggerne og landbruket fått endret status fra et klimaproblem til samfunnskritisk viktig. Det er kanskje på tide at man klarer å se også klimaspørsmålet i et helhetlig bilde og ikke skissere forenklede og populistiske løsninger basert på snever forskning.

Landbruket har hatt mange kritikere i miljøer som i grunnen burde støtte et bærekraftig landbruk. Vi ser mange med et romantisk forhold til rovvilt i beiteland, klimaforkjempere og et veganermiljø som er opptatt av både sunn mat, klima og miljø. Men dette er for viktige globale spørsmål til at de kan bli brukt av særinteresser, også særinteresser i landbruket. Landbruket har alltid vært i endring og må også fremover forandre seg. Da må vi driste oss til å løfte blikket og se behovet for nok og sunn mat til en global befolkning, produsert på en bærekraftig måte. I det billedet er drøvtyggere på norske beiter svaret og IKKE problemet. Ku, sau og geit er klimavinnere mens Klimakur er død!!!

Angvik 26. mai 2020

Stein Brubæk

Fylkesleder i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag.