Debatt

Den digitale utvikling må ta hensyn

"Ingen skal føle seg som tapere i vårt velferdssamfunn om de ikke er brukere av datamaskin."

Bekymret: - Vi er bekymret over en utvikling der mange kan få følelsen av at de er gått ut på dato. sier Mellvin Steinsvoll.  

Meninger

Den digitale tidsalder er her og er kommet for å bli. Pensjonistforbundet har ikke til hensikt å bruke ressurser på å stoppe utviklingen, men har den klare holdning at ingen skal føle seg diskriminert og satt til side av innføringen av ny teknologi. Ingen skal føle seg som tapere i vårt velferdssamfunn om de ikke er brukere av datamaskin.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal vil på sterkest mulig måte, understreke viktigheten av at gode aktører i vårt samfunn, ikke lar iveren til å digitalisere sine tjenester overskygge de plikter de har overfor hele befolkningen. Ingen må glemme at det fortsatt er en relativt mange som ikke er på nettet og derfor må ha gode alternative løsninger. Også de som ikke opererer på digitale plattformer, har de samme rettigheter til samfunnets tjenester som de som er nettbrukere.
Som eksempler på at samfunnets plikter er i ferd med å bli fremmedgjort for mange innbyggere, er følgende:
1. Lovpålagte tjenester innen informasjon og kommunikasjon blir digitalisert.
2. Beredskapen svekkes mange steder spesielt i distriktene ved at det analoge telefonnettet
blir faset ut uten at mobilnettet er tilfredsstillende utbygd.
3. Bank- og forsikring gjør seg utilgjengelig for deler av befolkningen.
4. Sterke krefter ønsker nyhetsformidling gjennom aviser skal digitaliseres.
5. Digitalisering er en av storsamfunnets begrunnelse for å redusere postombæringen. En
reduksjon i postombæringen betyr en dårligere beredskap for eldre som bor hjemme.
6. Digitalisering av billettsystemet stenger bussdøra for svært mange innbyggere med behov
for busstilbud.
I Pensjonistforbundet på alle nivå, er vi opptatt av å gi våre medlemmer gode tilbud og blant disse finner vi opplæring på PC, nettbrett og smarttelefon. Uansett opplæringstilbud fra Pensjonistforbundet eller andre, så er det likevel en realitet at deler av befolkningen enda i flere år fremover, ikke vil være brukere av digitale verktøy. Vårt krav er at den delen av befolkningen som ikke er på nett, skal kunne benytte andre gode løsninger. Vårt gode norske velferdssamfunn har både råd og muligheter til å ta de hensyn som må til for at ingen skal ha følelsen av å ha gått ut på dato. Det er bare litt planlegging og god vilje det kommer an på.


Pensjonistforbundet Møre og Romsdal
For styret
Mellvin Steinsvoll
Leder