Ført bak lyset, om Stad skipstunnel?

Finn Arne Follestad Fylkesleder Møre og Romsdal INP. 

Meninger

Industri- og Næringspartiet (INP) erfarer at gjennom de 144 årene siden tankene om en skipstunnel gjennom Stadlandet ble lansert har det vært produsert 20 utredninger. Etter det siste forprosjektet (KS2) skulle man tro at departementet har nødvendig kunnskap til å kunne fatte et vedtak. Vi er kjent med at Vestland (tidligere Sogn og Fjordane) fylke har gitt sin støtte til tunnellen.

Når Samferdselsdepartementet nå bestiller en ekstern kvalitetsikring av KS2 så kan man spørre selv hvilke krefter som ligger bak, hvorfor skal denne saken treneres enda mer? Blant fremtidige brukere av tunnelen, ikke minst blant kystbefolkningen både nord og syd for tunnelen spør seg selv hvorfor det skal være nødvendig med enda mer papirarbeid? Slik uthaling som man opplever med dette, skaper bare grunnlag for forbannelse og frustrasjon.

Ble det samfunnsøkonomisk forsvarlig å bygge tunnelen? Er det derfor departementet bestiller denne nye eksterne kvalitetssikringen fra Atkins, Atkins som forøvrig la frem KS2 på oppdrag fra departementet. Stad er en av de mest beryktede havstrekninger vi har langs vår langstrakte kyst. Ett område som har forårsaket mange skipsforlis, og mange liv har gått tapt. Stad skipstunnel vil sikre en tryggere hverdag for våre sjøfarende i stormfulle dager gjennom hele året. For våre turister vil dette også være en attraksjon og spektakulær opplevelse.

2,7 milliarder er mye penger, men teknisk gjennomførbart, kostnader og nytteverdi er i dette prosjektet så godt dokumentert at det skulle ikke være nødvendig med ytterligere kvalitetsikring. Vi gjør oss selvfølgelig våre tanker om det hadde vært lettere å fått bygget verdens første skips tunnel om den hadde ligget i Oslofjorden. Da hadde det nok ikke vært nødvending med 21 utredninger.

Industri- og Næringspartiet (INP) er av den mening at Stad skipstunnel er så samfunnsøkonomisk godt dokumentert at vi har svært vanskelig for å se noen grunner til å ikke gjennomføre dette. INP oppfordrer stortingspolitikere til å snarest starte byggingen av stad skipstunnel.

I lys av den store arbeidsledigheten vi har i Norge i dag, utfordrer INP de samme stortingspolitikerer til å sikre norske arbeidsplasser med å dele anbudene opp i delanbud. Delanbud i en slik størrelsesorden at også norske entrepenører har økonomisk grunnlag til å kunne konkurere om anbudene.

Joar Nesse Fylkesleder Vestland INP

Finn Arne Follestad Fylkesleder Møre og Romsdal INP