Sunndal Kommune – snart konkurs?

- Det er på tide å hente frem de store ordene.
Meninger

Vi kan lese dette i økonomirapporten fra Sunndal Kommune for siste halvår:

«Det er (i) rapporten laget en prognose som viser at uten ytterligere tiltak vil netto driftsresultat bli svekket fra negativt ca 28 millioner til negativt 51 millioner»

Hvis ikke ekstraordinære tiltak blir gjennomført siste halvår tippes det altså at vi skal tappe sparekontoen (disposisjonsfondet) til Sunndal Kommune med over 50 millioner dette året - og om tre år er kassa tom. Det er på tide å hente frem de store ordene.

Det har de siste årene vært et formidabelt merforbruk i Sunndal Kommune. Politikere og Kommunedirektør må dele på skylden. Politikere for å vedta budsjetter, år etter år, med underskudd og for å pålegge administrasjonen og de ansatte begrensninger for besparelser. Kommunedirektøren for at ulike tjenesteområder år etter år bruker mer enn budsjettert.

Sunndal Høyre har sammen med de andre opposisjonspartiene lenge uttrykt sterk bekymring rundt økonomien i kommunen. Dette var grunnen til at Sunndal Høyre på vegne av H, Sp, FrP, V og KrF i siste kommunestyre den 16. juni foreslo følgende;

«Kommunedirektøren legger på neste Kommunestyremøte frem en plan som kan sannsynliggjøre at rammene for 2021 kan holdes. Arbeidet med å justere driftsnivået må starte så snart som mulig og må ikke vente til årsskiftet». (sak 36/20).

Dette syntes ikke Ap, SV og MDG var nødvendig og stemte ned forslaget.

Greit å vite for innbyggerne i Sunndal Kommune tenker jeg.

PS! Sunndal Høyre mener fortsatt at det å reversere avfolkningen i Sunndal er vår viktigste jobb. Vi har i den forbindelse foreslått en rekke tiltak for å gjøre Sunndal til en mer attraktiv bo-kommune, bl.a. gratis barnehage. Dette og andre forslag er ikke glemt men alt som innebærer lavere inntekt (eller økte kostnader) på kort sikt må dessverre vente til vi igjen har noenlunde kontroll over økonomien.

Arild Håkonsen, Sunndal Høyre