Ny møterekord i Heim!

På det første møtet etter at det nye, tidsbesparende reglementet ble innført i Heim, ble det satt ny rekord: Formannskapsmøtet tok 7 timer!
Meninger

Hvordan er det mulig? Jo, det tar tid å behandle over 900 sider med saksdokumenter, noe som også er rekord!


Men den nye taletiden på 4 minutter for spørsmål og svar, og å bare avsette totalt 30 minutter til spørsmål og interpellasjoner var vel tidsbesparende? Nei, for det viste seg at hverken ordfører, varaordfører eller resten av posisjonen visste at det nye reglementet deres også gjaldt for formannskapet!


I stedet ble det gjennomført en klassisk spørretime, akkurat slik opposisjon har etterlyst: Det ble stilt to dagsaktuelle spørsmål, de ble plassert først i møtet mens fagfolkene var tilstede, administrasjonen fikk tid til å komme med grundige svar, og det ble stilt oppfølgingsspørsmål. Total tid: 35 minutter. To soleklart brudd på reglene, men en seier for demokratiet.


Hvilke svar hadde de to spørsmålsstillerne fra posisjonen egentlig sett for seg at administrasjonen kunne gi på 2 minutter, som var det opprinnelige forslaget deres til taletid? Jeg håper vi kan bli enige om å innføre spørretime i Heim igjen, og gi administrasjonen tid til å utvise åpenhet og innsyn.


Det nye møtereglementet fungerer ikke. Det er helt andre ting som gir lange møter, ikke grundig debatt. Og demokratiet fungerer ikke uten.


Einar Vaagland

HalsaLista