Litt innsparing i Sunndal kommune?

I formannskapsmøte i Sunndal Torsdag 27. august fortalte kommunedirektøren at det begynner å bli lite pæng i kommunekassa og at det nå må gjøres noe.

Erling Rød  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

USS, Utmarkskommunenes sammenslutning skal ha landsmøte 3. september. Kommunen er medlem og betaler kontingent. Innkallinga sto som referatsak til formannskapsmøtet, men saken ble forbigått i taushet.

Jeg sendte 10. august denne e-posten til ordføreren og formannskapet;

Kommunen er medlem i USS, Utmarkskommunenes Sammenslutning. I løpet av mange år, er det betalt en liten formue for medlemskapet.

Nytten har vært liten eller null. Bortkastede skattepenger kan det kalles. Kommunen skal nå redusere kostnadene. «Mange bekker små, gjør en stor å»


3.september skal det være landsmøte.


USS har i vedtektene ikke regler om innsyn. LVK har heller ikke slike regler se 3.4

USS blir drevet av lobbyselskapet Lund & Co.

Lund & Co driver også LVK, Industrikommunene, Kommunekraft, Vindkraftkommunene.....

Lund & Co er svært lønnsomt og partnerne tar seg godt betalt


Kommunene er underlagt lov om offentlige anskaffelse, men driften av USS har ikke vært utsatt for konkurranse. Jeg antar at «gode nettverk» ligger til grunn for valg av tjenesteyter.


Formannskapet skal møtes 27. august og jeg ber om at USS og kommunens forhold til pengesluket drøftes.


Jeg foreslår at

1. Kommunen går ut av USS

2. Hvis kommunen ikke går ut,

- vår representant til landsmøtet foreslår at driften konkurranseutsettes

- vår representant til landsmøtet foreslår at vedtektene skal ha noe om innsyn og åpenhet.


Noen pekere for den interesserte:

Om USS; https://utmark.no

Landsmøte; https://sunndal.pj.360online.com/Journal/SearchRelated?caseYear=2020&sequenceNumber=230&documentNumber=6#caseDocument_2020-230-6

Revisjon LVK; https://vtrevisjon.no/wp-content/uploads/2020/05/VTR-rapport-3824401-om-LVK.pdf#page21

Lund & Co; https://lundogco.no

Lund & Co lønnsomhet; https://proff.no/selskap/advokatfirmaet-lund-co-da/oslo/advokater-og-juridiske-tjenester/IGE2NGZ07U6/

Anskaffelsesloven; https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1999-07-16-69Erling Rød

Kommunestyremedlem FrP

Sunndalsøra 28. august 2020