Statsbudsjettet 2021 - pensjon og underregulering

Vi i FrP har vært tydelige i våre tordentaler mot underregulering av pensjoner på 0,75 % og ment at dette er uverdig.

Stig Rune Andreassen (Frp). 

Meninger

I regjering klarte vi ikke å fjerne dette. Nå har vi sjansen i budsjett 2021.

Innføringen av underreguleringen skjedde med den siste rødgrønne regjeringen, og ble vedtatt i 2011 av et stort flertall på Stortinget.

Forskjellen nå er bare at en ikke så konsekvensene av denne endringen og hvordan det nå har slått ut negativt for alle landets pensjonister.

Det presiseres også at dette også må gjelde uføre i ung alder, altså uførepensjonister som blir alderspensjonister når de når pensjonsalder og underreguleringa fortsetter… dersom vi ikke får stansa det.

Etter 20 år er verdien på pensjonen underregulert med 15 % ! Det slår veldig ut på pensjonen til mange.

Dette innspill til budsjettforhandlingene er sendt til FrPs finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.


For styret i Sunndal FrP

Stig Rune Andreassen