Trafikale utfordringer i Skjøllendgata/Bjørgsgata

Konstaterer at Skjøllendgata nå er blitt stengt ved parkeringsplassen til Alti.
Meninger

Det som oppleves er følgende:

  • Biler kjører over gressplen og til fra Alti for å forsere hindringene
  • Ser allerede nå at trafikken i Bjørgs gt økes. Her ferdes mange skolebarn til/fra Sande.
    Det er 30 sone på denne veistrekning, den grensen brytes daglig. Anbefales fartsdempere, slik at skolebarna kan føle seg trygg.
  • Det parkeres på kommunal gressplen
  • Biler som møter veisperring inn fra Bjørgs gt bruker nå gjennomkjøring i kvartal XV borettslag.
  • Det er store trafikale problemer i dette området, mye biler og lite parkering.
  • Undertegnede har bodd noen år i Bjørgs gate og opplever trafikken som sterkt økende. Det kan skyldes vanskelig utkjøring fra Alti og inn på rv 70, her er rundkjøring ferdig regulert. Det er også vanskelig utkjøring i kryss ved Circle K/Øra Farge og Miljø og inn på rv 70. Derfor brukes Aura gt og ut/inn til Bjørgs gate.

    Bildene er tatt før åpning av Alti og er kun ment som opplysende fra området.


Stig Rune Andreassen