Effektivitetens pris

Meninger

Takk Marte Halvorsen for et godt innlegg om å se de store linjene. Du er en av dem vi har hatt størst glede av å samarbeide med i Heim det året som har gått.

Men, og det er et men.

Det er ikke av "minimal betydning" om det står sånn eller slik i et dokument. Det er ikke "finn 7 feil", det er "finn 7 skjebner".

Hvor er omtanken din for alenemamman som ikke rekker å hente barnet sitt i barnehagen hvis åpningstiden kuttes med tre kvarter, uten at hun er blitt spurt?

Hvor er omsorgen din for alenepappan som må jobbe overtid neste dag, men ikke kan kjøpe barna inn i skolefritidsordningen fordi tilbudet om timekjøp er fjernet?

Hvor er medfølelsen din for den nyoppstartede bonden som risikerer konkurs fordi hun må betale 100.000,- kr i stipulert vann- og kloakkavgift fordi kommunen ikke har fortalt henne at hun bør installere vannmåler?

Alt dette har du latt være å gjøre noe med det siste året. På gruppemøter, i formannskapet og i kommunestyret.

Ja, møtene tar litt lenger tid, men noen av oss har ikke samvittighet til å være like effektive som deg.

HalsaLista