«To the point» i Heim kommune

Solvår Skogen Sæterbø.  Foto: Gøran Rønning

Meninger

Da jeg ble spurt om å stille på Senterpartiet si liste til kommunevalget i nye Heim kommune, tenkte jeg at det kunne bli ei både interessant og artig utfordring.

Her fikk jeg møte både kjente og ukjente mennesker fra hele kommunen. Partiprogram, valg, samarbeid og posisjonering gav positive opplevelser og økt engasjement for å få være med å bygge en ny kommune.

Etter hvert som vinter, vår og høst kom, med møter og aktivitet, har lyst og motivasjon blitt satt på prøve. Må vel si det har snudd til frustrasjon og fortvilelse. Og grunnen til det, ønsker jeg med dette innlegget, å dele med innbyggerne i Heim kommune.

Jorulf Gumdal (AP)og Marte Halvorsen (SP) beskriver i sine debattinnlegg situasjonen veldig godt og treffende. Og jeg støtter deres synspunkt og betraktninger fullt ut.

Som kommunestyrerepresentant er jeg /vi, valgt til blant annet å drive fram gode tjenester for innbyggerne og legge til rette for næringsutveksling og ulike aktiviteter.

Det gjør en ikke med å lete etter feil og sende inn masse kontrollerende spørsmål og interpellasjoner slik Halsalista gjør! Det er misforståelse av ombudsrollen!

Gode tjenester og god utvikling skapes/utvikles gjennom godt og tillitsfullt samarbeid mellom politikere og administrasjonen. Den rollen har ikke Halsalista tatt.

Det er en veldig spesiell situasjon som råder i nye Heim kommunestyre. Slik kan det ikke fortsette! Den er ødeleggende for demokratiet, for samarbeidet, for motivasjon og for rekrutering til politisk arbeid.

Det er ikke mulig å skylde på verken ordfører, rådmann eller møtereglement for denne situasjonen. For på måten Halsalista utøver sin ombudsrolle og politikerrolle på, klarer de dette helt alene.

Jeg har full tillit til ordfører og rådmann. De gjør en veldig god jobb og jeg håper at de nå, framover kan bruke tida si på å arbeide for innbyggernes beste, i stedet for å måtte svare på telefoner og epost og legge til rette alt dette for behandling i kommunestyret. Politiske seire er ikke å «vinne flisespikeri» og omkamper. En åpen og konstruktiv debatt vil alltid være demokratiets beste instrument, både for posisjon og opposisjon.

Det trenger vi for å bygge nye Heim kommune.


Solvår Skogen Sæterbø

Kommunestyrerepresentant Sp