Leder onsdag 7. oktober:

Kutt, kutt og kutt

«For å ha kontroll på økonomien så må du bruke litt mindre enn du tjener, eller så må du sørge for å tjene litt mer enn du bruker. Resultatet blir bra uansett hvilken metode du velger», sa en klok mann en gang.
Meninger

Det høres ut som en banal selvfølge, men det er vanskelig å overholde. Bare spør kommune-Norge, hvor det nå foreslås dramatiske kutt og omstruktureringer. I flere år har mange kommuner brukt mer penger enn de har. Derfor må mange kommuner nå forberede seg på smertefulle kutt.

Også Molde, Sunndal og Surnadal står overfor omfattende endringer og kutt i driften. Ingen vet helt hvor mye kommunene må kutte. Det kan bli nærmere 100 millioner kroner i Molde, mellom 25 og 30 millioner i Sunndal og rundt 25 millioner kroner i Surnadal.

Dette rammer kommunenes tilbud, og det er derfor viktig å slå ring om grunnleggende velferdsgoder som skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem - og gode fritids-, idretts- og kulturtilbud.

I Sunndal fikk mange bakoversveis da kommunedirektøren kom med sine budsjettkutt, selv om dette ikke burde overraske noen. At inntektene til Sunndal ville gå ned, har vi visst lenge. Det som er mer overraskende er at det ikke har vært kjørt tøffere budsjettdisiplin.

Politikerne har nå bedt administrasjonen om å gjennomgå organisasjonens driftsutgifter, som viser hva administrasjonen koster før det settes fram forslag om nedleggelser og sammenslåinger. Det er bra, men det bør ikke stoppe her.

Politikerne bør også få oversikt over alle eiendommer som kommunen eier – og se om noen av disse burde ha vært omsatt på det åpne markedet. Trenger Sunndal kommune eie Borgstua, den gamle forpakterboligen ved Hov kirke? I alle fall nå når en ny barnehage kanskje kan etableres på et like egnet og billigere sted? Er det noen investeringer som nå kan reduseres eller skyves på?

Politikerne bør drøfte alle oppgaver som ikke er lovpålagte, og veie kostnadene opp mot nytten i det kommunene skal støtte i årene framover.

Befolkningsnedgangen er stor og vil fortsette med stor tyngde for indre Nordmøre og Romsdal, skal vi tro Statistisk Sentralbyrå. Det gjør kuttendringene i kommunene mer utfordrende, fordi det kreves nå en ekstra innsats for å bidra til å skape nye arbeidsplasser. Det er ikke nok å ha billig SFO-plasser om ikke folk har arbeid å gå til.

Det krever kloke, framoverlente politiske valg på hele indre.

Mange i Sunndal har kommet med forslag etter kommunedirektørens budsjettkutt og forslag til omfattende strukturendringer. La oss fortsette med det i Sunndal og i de andre kommunene som nå står i en tøff budsjetthøst, men i en saklig tone.

Det har stormet heftig, ikke minst på sosiale medier, etter at forslagene om budsjettkuttene og strukturendringene innenfor skole- og barnehagesektoren ble kjent. Den vanskelige situasjonen mange kommuner står i, er altfor alvorlig til at temaet kan bli behandlet på en usaklig og lettvint måte. Det har vi virkelig ikke råd til.

Innbyggernes tilbud må ivaretas lengst mulig - og best mulig - til lavest mulig kostnad, i alle kommunene.