Leserinnlegg

Skolenedleggelse og budsjettforhandlinger

"Skal vi ha folk i bygdene må vi ha skoler og barnehager".
Meninger

Jeg mener det er en viktig ting som må taes med når det nå har kommet forslag fra kommunen om å legge ned Gjøra, Løykja og Øksendal.

Sunndal har ett mål om å oppnå ett visst innbyggertall.

Skal Sunndal oppnå det må det være attraktivt å bo her og alle kan ikke bo i sentrum, noen må også bo i bygdene. Vi må ha levende bygder og målet må være at ikke ett eneste hus på bygda står tomt.

Skal vi ha folk i bygdene må vi ha skoler og barnehager.

Slik det er i dag er min erfaring at det er optimisme i bygdene. Gjøra har fått tilbake nærbutikken og det satses innen landbruk og gårdsturisme i hele kommunen. Sunndal har jo til og med fått honningprodusent. Vi har Mosbøen gårdsmat, Utistu på Gikling, Innerdalen og Innerdalsætra, Inner gammelsætra i Grøvudalen med seterkurs og turisme, Visit waterfalls og traktorsafari, Vinnuprosjektet og bønder som satser og pleier kulturlandskapet pluss mye mer. Det står ett splitter nytt staselig bygg av ett fjøset i tømmer på Nes. Det er gjort en stor jobben på Fahle med beite og kulturlandskapsrydding. Som vi kan lese i avisene i dag hadde May Hilde Sveen og familien på fem planer om å ta over gården Svøu, bygge nytt hus i tømmer og sette i stand eksisterende bygninger i Svøu. De ønsker å ta vare på kulturarven og fortsette med geit. Men uten oppvekstsenteret kan de ikke flytte hit da det blir for lang reisevei til barnehage og skole. På nabogården Svisdal har Jørgen og Stina stiftet familie og tatt over slektsgården som har vært i Jørgens slekt i over 400år. Der er det full melkeproduksjon og sau.

På Gravem holder de på med planer om å starte opp med storfe igjen. De har begynt å se på muligheten for å restaurere den gammle driftsbyggningen og bygge på for ammeku. Pr i dag har de geit og de har også ryddet mye beite og ryddet frem igjen kulturlandskapet.

På Skålvold i Hafsåsen er det vel også snart snakk om ett generasjonsskifte. Inne på Røymoen ble det satset og bygd stort flott sauefjøs i tømmer for en del år siden. Jeg selv holder på å bygge stort nytt fjøs i tømmer på Musgjerd. Vi som gjør dette, investerer i landbruket, vi gjør det fordi vi ønsker å bidra til levende bygder og en kommune med matproduksjon.

Vi gjør dette fordi vi har tro på fremtiden. Ikke ta fra oss troen på fremtiden. Ikke raser og ta livet av bygdene ved å legge ned flere skoler og barnehager! Det jeg prøver å si med dette er at jeg synes ikke det er rett at vi i bygdene skal måtte dra lasset alene for å få Sunndal til å bli en flott kommune for folket og legge til rette for turisme. Der mener jeg kommunen må spille på lag med oss og ikke ta fra oss livsnerven i bygdene, som jo er skoler og barnehager.

Om innbyggertallet skal opp i Sunndal kan ikke kommunen gi bygdene en kald skulder og gjøre det lite attraktiv å bo i utkantene.

Vi på bygdene prøver å gjøre Sunndal attraktiv for folk og turister og å holde liv i bygda. Men skal vi klare å holde liv i bygda må vi ha skoler og barnehager nær folket. Har vi ikke det dør bygdene. Hvem ønsker vel å bosette seg en plass der man har 40-50 minutters reisevei, en vei, for å levere i barnehage eller SFO når man jobber i motsatt rettning av hvor barnehagen er. Eller hvor skolebarna vil få en reisetid på over en time til og fra skolen? Det er slitsomt for en liten en på 6-7 år.

Så til dere som skal stemme over fremtiden for Gjøra oppvekstsenter, Løykja skole og barnehageavdelingen i Øksendal; Ikke la Sunndal bli kommunen som tar livet av bygda og lar barn og eldre blir sittende med svarteper gang på gang.


Også er det en liten ting når det gjelder klima. Det er ikke spesielt miljøvennlig å kjøre fra Fjellgårdene til Hoelsand tur retur to ganger pr dag for å hente og levere i barnehagen. Det blir mange mil i bil på ei uke.


Tove Ørsund