Meninger

- Det handler om trygghet og tilhørighet for barna og foreldrene

For unge og nyetablerte i Øksendal, er det avgjørende at barnehagen består, skriver innleggsforfatterne Maria Pernela Høyvik, Camilla Svensli, Lars Peder Stave, Mali Grüner, Einar Sjølseth, Ole Kristian Vike, Hege Børset Dalen Marit Engen, Lina Sjølseth, Maria Santana Berg og Marte Sandvik (ikke med på bildet). 

Meninger

Foreldre med barn i Øksendal barnehage ønsker å markere vårt syn på forslaget om å legge ned barnehagen i bygda. Det gjør vi sammen med unge voksne som har etablert seg i Øksendal. Vi har møttes for påpeke kvalitetene ved barnehagen og markere hvorfor vi i lokalsamfunnet slår ring om barnehagen vår.

Barnehagen er liten og god

Vi ser det ikke som et problem at Øksendal barnehage er relativt liten, tvert imot mener vi at dette har mange positive sider. Først og fremst er vi opptatt av tryggheten det gir små barn å være i mindre grupper med relativt få voksne å forholde seg til. Som foreldre opplever vi at barna våre hver dag blir sett av de ansatte, vi ser at ungene trives og at stressnivået er lavt. Som foreldre vet vi alltid hvordan barna våre har hatt det i løpet av dagen og hva de har vært med på. Det er også mange fordeler med aldersblanding, og vi opplever at barna lærer å tilpasse seg og vise omsorg for hverandre.
Det er viktig for oss som foreldre at barn i bygda på omtrent samme alder blir kjent med hverandre, og vi merker at det knyttes gode og sterke relasjoner også til de ansatte i barnehagen.

Vi vil gjerne peke på noen ferske erfaringer fra korona-tida i Norge: Mindre barnegrupper med faste voksne og mye tid ute har gjort hverdagen i barnehagen bedre for alle. I Øksendal barnehage er dette kvaliteter vi har og ikke vil miste.

Tilhørighet til lokalsamfunnet

Øksendal barnehage gir barna fra vår del av kommunen en sterk og god tilknytning til nærmiljøet der de vokser opp. Dette gir en opplevelse av felles tilhørighet som vi mener er verdifull å bygge opp når barna er små. Naturen brukes mye gjennom hele året, med kortreiste turer i skog og mark og til sjø og fjære. Gardsbesøk hører også med, og barnehagen har hatt et aktivt samspill med lokalsamfunnet ellers. Selvsagt blir det også tatt turer til sentrum, for eksempel besøk på biblioteket. Vi ønsker ikke å nedvurdere tilbud som finnes i sentrum, men mener samtidig at å oppleve naturen og årstidene i eget nærmiljø ikke har en mindre verdi enn det som finnes i sentrum.
Barnehagen i Øksendal holder til i funksjonelle og godt vedlikeholdte lokaler med et romslig og trivelig uteområde ved samfunnshuset, - med tilgang til gymnastikksalen der.

Barnehage, bygdeutvikling og framtid

For unge og nyetablerte i Øksendal, er det avgjørende at barnehagen består. Barnehagen gir tilhørighet og fellesskap. Det har rammet lokalsamfunnet hardt at både butikk og skole har blitt nedlagt de siste 10 åra. Barnehagen er nå den eneste viktige, gode pulsåra som er igjen. Vi som satser på ei framtid i Øksendal og Jordalsgrenda har trua på at dette er gode lokalsamfunn. Da må vi fortsatt få beholde barnehagen vår. Den er viktig også når det gjelder jobb og transport. Ikke alle skal på jobb på Øra, noen har arbeidplassen sin i bygda og noen i nye Molde kommune. Blir barnehagen nedlagt, blir det særs tungvint med en ekstra tur inn til sentrum før man snur og kjører tilbake eller kjører enda lenger. Det blir dårlige konsekvenser for bolyst og bygdeutvikling av dette.

Da skolesaka var oppe i 2014 , ble det lovet at ingen bygder skulle miste alt, det vil si både skole og barnehage. Vi mener det vil bli lite lønnsomt for Sunndal kommune å ta fra oss i Øksendal og Jordalsgrenda det viktigste vi har i lokalsamfunnet i dag.

Maria Pernela Høyvik
Camilla Svensli
Lars Peder Stave
Mali Grüner
Einar Sjølseth
Ole Kristian Vike
Hege Børset Dalen
Marit Engen
Lina Sjølseth
Maria Santana Berg
Marte Sandvik