Forsterker fjellstyrene for å gi friluftsliv til alle

- Arbeiderpartiet vil sikre jakt, fiske og friluftsliv for folk flest i Møre og Romsdal

Jakt, fiske friluftsliv: Nils Kristen Sandtrøen og Else May Norderhus vil sikre det for alle. 

Meninger

Arbeiderpartiet forsterker fjellstyrene med 5 millioner kroner i forslaget sitt til statsbudsjett. Det er godt nytt for jegere, fiskere og friluftsfolk i hele Møre og Romsdal, sier Else-May Botten Norderhus.

Få steder i Norge er fjellet så viktig som i Møre og Romsdal. Her ligger fjellstyrene som perler på en snor: Grytten, Hen, Nesset, Norddal, Sunndal og Voll.

- Arbeiderpartiet vil stoppe en utvikling hvor prisene på jakt og fiske øker, og dermed utelukker folk med vanlige lommebøker fra disse viktige friluftslivaktivitene i Norge. Fjellstyrene selger både jakt- og fiskekort og sørger for at det er mulig å bruke buer eller leie til en overkommelig penge. Slik vil vi fortsatt ha det, sier Norderhus.

- Må ikke bli en rikmannsport

Landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils Kristen Sandtrøen, trekker fram at Norge i motsetning til et land som Skottland med sine storgods, har lykkes med å gi det breie lag av befolkningen tilgang til naturen, jakt og fiske gjennom felles eierskap til fjellet.

- Arbeiderpartiet vil sørge for at folk kan jakte rype eller fiske etter ørreten uten å knuse sparegrisen. Vi mener frilufsliv skal være en folkeaktivitet, ikke en rikmannsport for de få, forteller Sandtrøen.

- En investering for folkehelsa

Sandtrøen er mot en utvikling der jakt og fiskekort blir svært dyrt, og der gode jaktterreng blir et gode som i stadig større grad tilfaller dem med mye penger. Arbeiderpartiet mener Stortinget må gjøre bevisste valg.

- I Norge kan vi være stolte over allmennsretten og at friluftsliv er tilgjengelig for så mange med alle de fordelene det også gir for folkehelsa. En investering i fjellstyrene gir oss veldig mye tilbake i form av både glede og helse, sier Sandtrøen.

Nils Kristen Sandtrøen og Else May Norderhus