- Ferjetakstane blir ikkje auka, Frp fekk rett igjen!

- FrP har omtalt auken i ferjeprisane som greinalause og aldeles unødvendig, med bakgrunn i at fylket har pengar nok og lever i sus og i dus økonomisk.
Meninger

No avlyser fylkeskommunedirektøren økonomikrisa i fylkeskommunen, og gjev såleis FrP her i fylket aldeles rett i vår kamp mot «røkla» SP, AP osv som har ivra for å auke ferjeprisane kraftig.