- Vi ønsker å kutte skatten på inntekter under 700 000

- Familier med lav inntekt og lavt klimaavtrykk er de store vinnerne i MDGs alternative statsbudsjett. 

  Foto: Tina Fløystad

Meninger

Vi ønsker å kutte skatten på inntekter under 700 000, og aller mest for de under 450 000. Den økte bensinavgiften på 5 kroner literen skal deles flatt ut igjen til innbyggerne gjennom såkalt «klimabelønning», noe som gjør at familier som reiser miljøvennlig vil gå i pluss.

Ordningen med klimabelønning har også en distriktsprofil, ved at de som bor på steder hvor man er avhengig av bil, får mer tilbake. I tillegg fjerner vi flyseteavgiften i Nord-Norge og distriktene, og øker den mellom storbyene.

Personer med høy inntekt og et forbruk som går utover alle andre, er taperne i MDGs budsjett.

Til sammen vil MDGs skatteopplegg bety 32,5 milliarder i ekstra skatter og avgifter. 10,5 milliarder er til omfordelende skatter, mens 22 milliarder er avgifter som skal omstille oss til det grønne skiftet.

La oss sette disse tallene litt i perspektiv: I Møre og Romsdal vil samtlige av de 4 store partiene bruke enorme summer av fellesskapets midler på bru og tunnel over Romsdalsfjorden. Det vedtatte prosjektet Møreaksen er estimert å koste 40 milliarder. I tillegg kommer store ekstrakostnader i form av vegvedlikehold, ødeleggelse av natur og økte CO₂-utslipp.

De 4 store har altså ingen skrupler med å bruke 40 milliarder av skattebetalernes penger på å tvinge fram mer bilkjøring og naturødeleggelse. Men å bruke 32,5 milliarder på å omstille norsk økonomi slik at vi har et levelig miljø og gode jobber i framtida, det vil de ikke.

Det er en slags indre logikk i de 4 stores klima- og vegpolitikk: Så lenge noen andre tar regninga, er det greit.

Men det finnes ikke noe slikt som gratis-penger. På samme måte som det ikke finnes noe slikt som gratis natur som man kan bruke opp og ødelegge uten at det har en kostnad.

Derfor må vi gi en klar retning nå – for å unngå økonomisk klimakaos i morgen.

Av Carl Johansen, gruppeleder på fylkestinget og førstekandidat til Stortinget, MDG