Leserbrev

- Pensjonistforbundet Møre og Romsdal vil sterkt anmode fylkespolitikerne i Møre og Romsdal om å se på saken på nytt

Sak: Gebyr ved billettering på kollektivtransporten.
Meninger

Møre og Romsdal fylkeskommune er i ferd å innføre gebyr for bruk av kontanter og bankkort ved billettering i kollektivtransporten.

Etter at saken om ny ordning ble kjent blant fylkets innbyggere, har Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal som pensjonistene interesseorganisasjon, nesten daglig fått henvendelser fra medlemmer som uttrykker stor skuffelse og irritasjon over det som skjer og ber oss innstendig om å bidra til at vedtaket om en slik endring blir revurdert.
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal er for utvikling i vårt samfunn. Vi er også for utvikling på det digitale området, men er samtidig klar på at de endringer som skjer blir forstått og oppfattet som fornuftige blant de som endringene rammer. Det er også svært viktig at de endringer som skjer oppfattes å være i tråd med gjeldende lovverk.
Kontanter og bankkort er lovlige betalingsmidler i Norge. I vårt samfunn finnes fremdeles et relativt stort antall mennesker som ikke er på høyde med den digitalisering som foregår. Blant disse er andelen eldre stor.
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal vil sterkt anmode fylkespolitikerne i Møre og Romsdal om å se på saken på nytt. Fylkeskommunen som tjenesteyter og som bør være pådriver i arbeidet med å få flest mulig til å bruke kollektive transportmidler, kan ikke først legge ned rutetilbud og så i de områder tilbud fremdeles finnes, stenge buss- og båtdøra gjennom å straffe reisende økonomisk for å bruke lovlige betalingsmidler.
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal har troen på at det kan finnes en løsning som er i tråd med et aldersvennlig samfunn og som tar vare på behovet til de mange som ikke er på høyde med dagens digitalisering.

Molde 20. november 2020

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal