Leserinnlegg

Veien til SSBs prognoser er brolagt med gode intensjoner

- Surnadal og Sunndal er i en unik posisjon når det gjelder industri, men dette må vedlikeholdes og utvikles for at det skal stå like sterkt i framtiden. I så måte er Todalsfjordprosjektet meget viktig, skriver Ole Joar Bruset i Surnadal Høyre.  Foto: Gøran Rønning

Meninger

Kommunestyret skal nå vedta kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet. Fram til i dag har det vært en grundig gjennomgang av flere alternativer, og vi sitter igjen med den beste løsningen lokalt og regionalt.

Alternativet med lang tunnel gjennom Todalen ble forkastet ettersom lange tuneller frarådes av Statens Vegvesen, samtidig som dette var en løsning som ville gitt 4km lengre vei fra Surnadal til Sunndal, samt en betydelig omvei på 17km for de som vil i retning Tingvoll og Kristiansund. Dette ville blitt en lite samfunnsøkonomisk og dårlig miljømessig løsning om det viser seg at vi får mye ny trafikken i påvente av at Halsasambandet blir en farbar vei.

Tunnel under fjorden hadde lavest byggekostnad, men undersjøiske tunneler har betydelig drift og vedlikeholdskostnader som i det lange løp ville gitt dårlig økonomi. Bratte undersjøiske tunneler er også risikabelt for tungtrafikken.

En annen løsning som diskuteres er framtidens autonome elferger. Når vi i dag ser hvor dyrt det er å oppgradere til ei elferge, hvordan er da økonomien med flere elferger og nattkjøring? Disse løsningene er også langt fram i tid før de er realiserbare, hvis det i hele tatt er en løsning for Todalsfjorden. Presentasjonen på mandag var langt fra overbevisende.

Trafikken vil med dagens løsning legges utenfor boligområder og ovenfor Nordvik, raskeste vei mellom Surnadal, Sunndal og Tingvoll/Kristiansund. Den valgte traseen er helt klart den beste. Vi ønsker ikke den forespeilede trafikken gjennom boligområder som Lykkjebøgda, Kvanne og Ålvundfjorden.

En ting er sikker, og det er at framtiden vil være ganske forskjellig fra i dag. Norge har lave fødselstall. Færre yrkesaktive vil måtte produsere offentlige og private goder for en større andel ikke yrkesaktive, det vil bli en kamp om arbeidskraft, like mye sykepleiere som ingeniører og fagarbeidere. Industri og næringsliv er i større grad avhengig av fagmiljøer for å være konkurransedyktige, og nye næringer etableres i områder hvor det finnes riktig kompetanse og miljø for nyskaping. Hjørnesteinsbedrifter som legges ned i bygdenorge blir sjelden erstattet med nye. Forlatte industribygg finner vi over alt i landet, også på Indre Nordmøre. Befolkningsprognosen for Indre Nordmøre er dyster, og det er ikke bra for våre levebrød. Ungdom og nyetableringer er vårt såkorn.

For å ruste oss for framtiden, er det viktig å skape en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion som kan gi næringsliv og det offentlige den nødvendige arbeidskraft og kompetanse. Ikke bare for det eksisterende, men også for framtidens næringer. Mange av dagens arbeidsplasser vil forsvinne, og da er det viktig at vi legger til rette for at de nye næringene og familier ser det attraktivt å etablerer seg i vårt distrikt.

Surnadal og Sunndal er i en unik posisjon når det gjelder industri, men dette må vedlikeholdes og utvikles for at det skal stå like sterkt i framtiden. I så måte er Todalsfjordprosjektet meget viktig. Selv om argumentene mot eller for andre løsninger er gode, så står behovet for prosjektet og den valgte løsningen fjellstøtt. Enkelte ganger er det vanskelig å se skogen for bare trær.

Det er Indre Nordmøre sin tur. Vi kan skape mye sammen. Møre og Romsdal Fylkeskommune har satt oss øverst på lista. Storsamfunnet ønsker å satse på vårt distrikt. Sier vi nei, kan det bli lenge til neste gang.


Ole Joar Bruset

Surnadal Høyre