Leserinnlegg:

Hva ønsker sykepleierne seg til jul?

Juleklokkene ringer snart inn og julen skal feires også i annerledesåret.

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal, Trine B. Sevaldsen, og nestleder Gjermund Ø. Moe. 

Meninger

2020 ble av WHO valgt til sykepleiernes og jordmødrenes år, og det må vi vel si det har blitt! Mye applaus, gode ord, sanger, annerkjennelse for sykepleiefaget, elendig lønnsoppgjør og brudd i forhandlingene er det sykepleierne sitter igjen med etter året som ble preget av corona-pandemi.

Sykepleierne er en av yrkesgruppene samfunnet kan takke for at vi har kontroll på smitten i Norge. Sykepleierne jobber i smittesporingsteam, på teststasjoner, i coronatelefoner, i ambulansene, på sykehusene, sykehjemmene og i hjemmesykepleien. Sykepleielederne organiserer og sikrer forsvarlige helse- og omsorgstjenester både for brukere og ansatte. Dette i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Møre og Romsdal har vært heldig med lite coronasmitte sammenlignet med enkelte andre fylker. Ved spredte oppblomstringer har smitten blitt slått tilbake med god smittesporing, lydhøre nordvestlendinger og dyktige helsearbeidere.

Sykepleierne har vært ekstra snille i år! De har strekt seg langt for samfunnet og når man har vært snill – ja, da er det grunn til å håpe på gave fra selveste julenissen! Vi er vel alle opplært fra barndommen med at alle som har vært snille får ønskene sine oppfylt? Skal man ønske seg noe må man sørge for at ønskelista er på plass, og så får man håpe at hvert fall ett ønske blir oppfylt!!

Så, hva ønsker sykepleierne seg til jul? Vi vet at det er mangt og meget ettersom det er 123 000 sykepleiere som er medlemmer bare i Norsk Sykepleierforbund, men noen fellesnevnere er det nok der ute:

Som å unngå å bli smittet på jobb gjennom tilstrekkelig smittevernutstyr og tid til å utføre oppgavene våre. Forøvrig er økt lønn et godt ønske, som gis som en tiltakspakke for sykepleiernes innsats under pandemien. Arbeidstid og arbeidsmengde til å leve med hadde vært bra. Likeså rammevilkår som sikrer at sykepleierledere kan utøve faglig- og administrativ ledelse og at sykepleiestudentene får veiledning av sykepleiere med god veiledningskompetanse og tid til å være veiledere.

Ønskelisten er herved levert og vi håper at julenissen bringer denne både til Statsministeren, Helseministeren og arbeidsgiverorganisasjonene og at disse bringer gaver som sikrer sykepleierne vilje og mot til å ta fatt på 2021.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år fra oss i Norsk sykepleierforbund i Møre og Romsdal.

Med hilsen

Fylkesleder Trine B. Sevaldsen

Nestleder Gjermund. Ø. Moe