Kommentar

Året vi lærte å sette pris på alt vi har

  Foto: Magne Lillegård

Meninger

«Fake news» og kildekritikk har de siste årene blitt svært aktuelle begreper. Særlig har mange vært bekymret for hvor noen henter sine nyheter fra. Sosiale medier som Facebook, YouTube og Twitter er noen av plattformene som har vært mest i søkelyset når det gjelder denne problematikken. I tillegg har framveksten av alternative medier, som Document og Resett, spilt en rolle.