Makan til beskyldninger!

Jeg trodde vi alle i “nye” Heim Kommunestyret skulle dra i samme retning slik at vi fikk jobbet frem kreative gode løsninger for alle innbyggere i kommunen, skriver Jorulf M. Gumdal.   Foto: John M. Myrhaug, Avisa Sør-Trøndelag

Meninger

Driva publiserer i romjula de fem mest leste leserinnleggene i 2020. Her er ett av dem:

I et innlegg påstår Einar Vaagland at kun han og Halsalista gjør jobben sin. Her beskylder han sine politiske kolleger og rådmannen samt øvrige ansatte for ikke å utføre jobben sin. En ganske drøy påstand, og glemmer tydeligvis at han som politiker også har et arbeidsgiveransvar. Som arbeidsgivers representant er det ganske oppsiktsvekkende at man går ut med beskyldninger og usannheter i pressen og sosiale medier.

Etter et langt arbeidsliv har jeg vært vant til at slik ting tas opp direkte med de det gjelder for så å bli enige om hva som ikke er så bra, og hva som må til for å bli bedre. Med ditt innlegg og påstander opptrer du illojalt mot de du er «arbeidsgiver» for, og jeg håper inderlig at organisasjonene og de ansatte tar til motmæle.

En god ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret for rådmannen handler om å opptre på en slik måte at konflikter forebygges og at det er et godt tillitsfor- hold mellom de folkevalgte og rådmannen. Et godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen gir grunnlag for god styring og ledelse. Rådmannen bør gi løpende informasjon om tilstanden i adminis- trasjonen og tjenesteproduksjonen til alle folkevalg- te til samme tid. På samme måte er det viktig at ordføreren gir rådmannen relevant informasjon fra møter o.l. han/hun har deltatt på, som rådmannen trenger kunnskap om. Tillit i systemer med mye delegering forutsetter innsikt hos de folkevalgte og trygghet for de vurderingene administrasjonen gjør. Tydelige rolleavklaringer er en forutsetning for tillit. Dersom det oppstår uklarheter knyttet til rolle- forståelsen i samspillet mellom de folkevalgte og administrasjonen, må dette tas opp og samtales om underveis.

Våglands angrep på medpolitikere og administrasjonen i Heim kommune bidrar ikke akkurat til å skape et godt arbeidsmiljø for politikere og ansatte. Jeg trodde vi alle i “nye” Heim Kommunestyret skulle dra i samme retning slik at vi fikk jobbet frem kreative gode løsninger for alle innbyggere i kommunen. Jeg sporer dessverre det motsatte og Halsalista er nok mest opptatt av Halsa og evner ikke å se helheten og at de er en del av den nye kommunen. Vi blir proppet full av interpellasjoner og spørsmål som medfører at møtene varer på timesvis. Mange av disse kunne vært avklart i formannskapet som Vågland er medlem av, og med en god kommunikasjon med ordfører og administrasjon. Å skylde på at møtereglementet er årsaken til lange møter faller på sin egen urimelighet.

Ang. Undersøkelser knyttet til barnehagetilbud. I sakspapirene vises det til kommunens spørreundersøkelse. I Våglands innlegg kan man få inntrykk av at det kun er Halsalista som har gjennomført disse. Hvorfor nevnes ikke kommunens undersøkelse i innlegget? Er det kanskje fordi det ikke tjener han selv og hans oppmeksomhet?


Jorulf M. Gumdal

Kommunestyrerepresentant Ap