Godt nytt, koronaår!

Illustrasjon: Alf Ivar Bruseth 

Meninger

– Jeg vil gjerne ønske dere alle et godt nytt år. Men det nye året har dessverre ikke startet slik vi håpet.