Leder i Driva

Koronaskiftet

Illustrasjon: Alf Ivar Bruseth 

Meninger

For ett år siden meldte myndighetene i Kina om at rundt 60 personer var blitt diagnostisert med en type lungebetennelse som viste seg å være forårsaket av en ny type koronavirus. Etter noen dager hadde viruset spredt seg – og i løpet av våren snudde Covid-19 verden på hodet da det bredte om seg over store deler av Europa og USA.