Leserinnlegg

Jonas er vår partileder

Meninger

Vi i Sunndal Arbeiderparti registrerer at noen forsøker å starte en lederdebatt i Arbeiderpartiet. Vi forstår at Arbeiderpartiets politiske motstandere ønsker en slik debatt. Det har våre motstandere alt å vinne på i et valgår. Vi vet også at politikk er lagarbeid. At Arbeiderpartiet vinner sammen og taper sammen. Skal vi vinne, må vi stå sammen og kjempe for det vi tror på. I arbeidet med å hamre ut og gjennomføre sosialdemokratisk politikk, er Jonas Gahr Støre vår partileder og øverste tillitsvalgte. Jonas fikk full støtte på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Han har Sunndal Arbeiderpartis fulle støtte nå. Vi vet at han blir en svært god statsminister når vi vinner valget til høsten. En statsminister som setter vanlige folk først, og som evner å styre landet i en urolig verden.

Få politikere har reist så mye rundt i Norge og besøkt så mange små og store virksomheter som Jonas. Også i Sunndal har han vært flere ganger, og besøkt bedrifter, Sunndal Arbeiderparti og LO. Arbeiderpartiet skal alltid ha et godt forhold til LO. Vi har felles mål om et trygt og ryddig arbeidsliv. Vi er del av den samme Arbeiderbevegelsen. Arbeidslivet er ikke noe LO og Arbeiderbevegelsen kan ordne uavhengig av flertallet på Stortinget. Hvor godt vi lykkes, avhenger av regjeringsmakten.

Arbeiderpartiet vil alltid stå på arbeidsfolkets side, på lag med vanlige folk i by og bygd over hele landet. Det har vi ikke minst sett under koronakrisa. Med Jonas i spissen, har Arbeiderpartiet gått i front for ansatte i hotell, reiseliv, uteliv og andre utsatte bransjer. Arbeidsfolka som blir hardest ramma av pandemien. Ledigheten er skyhøy. Med Jonas i spissen, har Arbeiderpartiet kjempa fram økte dagpengesatser, forlenga permitteringsordninger og pressa på for kompensasjonsordninger som kan redde arbeidsplasser. Jobb nummer én når landet nå skal ut av koronakrisa. Politikk og tiltak som gjør koronatida lettere for vanlige folk – folka som Arbeiderpartiet er til for. Derfor tar vi mål av oss til å vinne regjeringsmakt og lede landet. Med Jonas som statsminister.

Under Jonas’ ledelse, har Arbeiderpartiet gjennomført en bred og inkluderende programprosess fram mot årets Stortingsvalg. Prosessen munnet ut i et godt programforslag med helstøpt, sosialdemokratisk politikk for ei bedre framtid. Vi er fornøyde med vår nye distriktspolitikk – Arbeiderpartiets største distriktsløft siden 1970-tallet. Vi er fornøyde med vår energi- og industripolitikk som sikrer gode rammebetingelser for norsk aluminiumsproduksjon. Vi stiller oss fullt og helt bak programforslagets tre løfter til velgerne: Vi skal sørge for trygt arbeid til alle. Vi skal sørge for en sterkere velferdsstat som er der, uansett hvor du bor eller hvem du er. Og – vi skal føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Koronakrisa har satt oss alle på prøve. Nå skal flere hundre tusen nordmenn tilbake i arbeid.

Sunndal Arbeiderparti ser fram til at programmet blir forbedret og hamret endelig ut på Arbeiderpartiets landsmøte i april. Så ser vi fram til valgkampen for å bli det største partiet og bytte ut høyreregjeringen med en rødgrønn regjering ledet av Jonas. Nå er deg vanlige folk sin tur. Det er tid for å løse de store oppgavene – sammen.

I dette arbeidet er Jonas vår leder, og han er vår ubestridte statsministerkandidat.

Med vennlig hilsen

Sunndal Arbeiderparti