Hvorfor skal vi subsidiere en næring som mener sau har fortrinnsrett til norsk natur?

Illustrasjonsbilde.   Foto: Gøran Rønning

Meninger

Svar til Oddvar Mikkelsen:

Du starter innlegget så fint med at du forholder deg til samfunnet. Men er samfunnet villig til å akseptere den dyrevelferden utmarksbeite utgjør hvis de hadde fått sannheten brettet ut? Vi snakker tross alt enorme lidelser. Hadde tilsynet vært godt nok hadde vi ikke regnet tapstallene i %. Da hadde vi tatt ansvar for hver og en av sauene som lider en brutal, men helt unødvendig død.

Du skriver også at den norske forbruker ikke vil betale det det koster å ha gjetere. Kanskje vi heller bør revurdere antall sau i Norge slik at etterspørselen blir høyere og prisene stiger? Tilbud og etterspørsel er kjent i næringslivet, men gjelder ikke småfebransjen. Her stiller subsidiene opp som knekker priskonkurransen. Det blir som å selge sand i Sahara eller snøballer i Arktis hvis du får det subsidiert. Vi må sende ut subsidiert sau til lavkostland for å få bukt med overskuddet vi har.

2020 har riktignok vært et spesielt år, så det blir feil å bruke dette som et argument.

Vi ser også erstatningstallene og hva de utgjør kontra kjøttprisen markedet er villig til å gi.

Du skriver videre at statistikk er kun en flik av virkeligheten.

Det finnes et ordtak om dette. Det finnes løgn, fordømt løgn og statistikk. Det er statistikken vi forholder oss til. Ikke synspunkter og meninger.

I det ene avsnittet skriver du at det ikke finnes økonomi til gjeting og i det neste avsnittet skriver du at tapstallene er fryktelig høye grunnet rovdyr... Ser du problemet selv?

Hvorfor skal vi subsidiere en næring som mener sau har fortrinnsrett til norsk natur? Å bruke hele nasjonalparker til et utvendig fjøs hvor rovdyr skal skytes i hopetall og jegern skal bedrive hobbyen sin uten uroelementer slik rovdyr er blitt stigmatisert?

Sau og lam er et nisjeprodukt som består av 0,6% av det vi putter i munnen. Ergo kan denne bransjen fint erstattes med andre produkter. Det er ikke mitt mål, men hvis vi ikke klarer å tilpasse oss slik naturen er skapt har vi ingen myndighet til å bedrive slik rovdrift vi gjør på naturen ved å fjerne elementer som ikke passer oss.

Marius Levernes