Leder i Driva

Det er ikke nok at "det lukter penger"

Illustrasjon: Alf Ivar Bruseth 

Meninger

Ductor Sunndal AS har søkt om løyve etter forurensningsloven til å etablere et biogassanlegg på Håsøran i Sunndal næringspark. Biogassanlegget planlegger å motta fiskeensilasje, slam fra fiskeoppdrett, hønsegjødsel og slakteriavfall. Bedriften planlegger for en kapasitet på mottak av inntil 75.000 tonn substrat i året. Som sluttprodukt vil bedriften produsere biogass, biogjødsel tørket til pellets og 20 % ammoniumvann.