Ei lokal og samisk historie

Dette er ei historie om underlege og vakre samanhengar i livet, berre fordi far min deler bursdag med samefolket: 6. februar 1917.

Illustrasjon: ALf Ivar Bruseth 

Meninger

Samane bur som kjent i fire land – Sverige, Finland, Russland og Norge – og har valt 6. februar som nasjonaldagen sin. På denne datoen i året 1917 opna det første samiske landsmøtet, halde i Trondheim med deltakarar frå Norge og Sverige, kalla inn av den fantastiske Elsa Laula Renberg.