Meninger

Det går så det suser

Illustrasjon: Alf Ivar Bruseth 

Meninger

Næringslivet i regionen går godt. Det går rett og slett så det suser for industrien. Hydro Sunndal la nylig fram svært gode tall: Hydro Sunndal har et overskudd før renter og skatt på 190 millioner kroner i fjerde kvartal, og et samlet overskudd på 713 millioner kroner for hele 2020. Ikke rart fabrikksjef Roar Ørsund – og de ansatte – er godt fornøyd. Etterspørselen etter aluminium er tilbake etter at koronapandemien slo beina under verden. I tillegg er driften god og stabil.