Leserbrev

Beitedyr i utmark.

"Utmarkene i fjellet utgjør fortsatt en uvurderlig høstbar ressurs for det norske jordbruket"

TRUSSEL: Den største trussel mot det biologiske mangfoldet, og mot det norske fjellandskapet i dag er forandringer i jordbruksmetoder og beiteforhold, skriver Ola Storli i dette leserbrevet.   Foto: Privat

Meninger


Vil først takke Oddvar Mikkelsen for to greie og saklige innlegg. Skal ikke kommentere de svarene han har fått, utenom befalingen fra sosionomen om at beitebrukere bør finne seg annet arbeid. Det er det faktisk mange som allerede har gjort, i dag utnyttes knapt det halve av denne ressursen. Hva så med de som ennå holder ut? Kanskje har de noen av de samme tankene som undertegnede hadde, da jeg hadde beitedyr i Trollheimen? Jeg følte det meningsfullt å produsere mat basert på en fornybar ressurs.

Fil.dr. forsker ved vegetasjonsøkologi ved Botanisk institutt ved NTNU i Trondheim, Gunilla Olsson, skrev følgende i en kronikk i Adresseavisen for noen år siden;

"Den største trussel mot det biologiske mangfoldet, og mot det norske fjellandskapet i dag er forandringer i jordbruksmetoder og beiteforhold som fører til opphør av bruk og redusert, og dermed til omfattende gjenvoksing av tusenårig beitemark.

Vil vi se et mørkere og gjenvoksende Norge der fjellheimens artsrike flora overtas av gras og lyngarter, da skal vi la denne utviklingen fortsette.

Ønsker vi å beholde det norske seterlandskapet i fjellet som en del av vår kulturarv, og opprettholde det biologiske mangfoldet betinget av langvarig kontinuerlig bruk, da må vi innse at den positive betydningen av husdyrbruk i fjellet, og ikke la ensidig argumentasjon få gjennomslag.

Utmarkene i fjellet utgjør fortsatt en uvurderlig høstbar ressurs for det norske jordbruket. Med et økologisk tilpasset beitetrykk, har vi unike, ja de aller beste, muligheter til et framtidsrettet jordbruk. Dette gir produksjon av matvarer av høyeste kvalitet, og stor konkurransekraft, også i europeisk sammenheng."


Har lest at over 600 arter på rødlista, (ca 35 % av samla antall) er arter som er sårbare ovenfor redusert beitebruk i utmark. Det er vel og bra å være rovdyrvenn, som flere har titulert seg for tidligere i debatten, kanskje kan det være en tanke å utvide vennskapskretsen litt?

Ola Storli