Leserbrev

Matsikkerhet er et offentlig ansvar

Bonde- og småbrukarlaget krever at Stortinget tek tilbake ansvaret for matsikkerheten i Norge.
Meninger

Norge produsere kun 37% av sin egen mat på egne ressurser. Sårbarheten og alvoret i situasjonen har fått stor oppmerksomhet under corona-pandemien når man ser på hva som skjer rundt om i verden hvor logistikk faller sammen av ulike årsaker.

Møre og Romsdal bonde- og småbrukarlag vil peke på at matsikkerhet er et offentlig ansvar. Samtidig ser vi at de rammevilkåra som lages skaper en motsatt utvikling. Stadig mer av maten vår importeres, inntektsnivået til bønder er blant de laveste i samfunnet og store private aktører tar over stadig mer av hele produksjonskjeden. Private aktører og kapitalinteresser vil aldri ta et slikt samfunnsansvar dersom det er en trussel for inntjening og overskudd.

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag krever at Stortinget tar tilbake ansvaret for matsikkerheten i Norge.

Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag.