Leserbrev

Støtter Siv Jensen

Enig i uttalelse om prioritering i lønnsoppgjøret.

Trine B. Sevaldsen. 

Meninger

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Møre og Romsdal, Trine B. Sevaldsen er tilfreds med at FRP ved Siv Jensen nå går ut og sier at helsepersonell må prioriteres i årets lønnsoppgjør. Uavhengig av frontfagsmodellen. Dette vil være en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse. Helsepersonell sammen med lærerne er de yrkesgruppene som har stått helt i front i denne pandemien. De har sammen bidratt til at de mest sårbare i samfunnet kan fortsette mest mulig normalt i hverdagen. Vår nasjon er avhengig av å sikre samfunnets evne til å rekruttere og beholde disse «frontfagarbeiderne». Derfor applauderer NSF Møre og Romsdal dette forslaget og håper andre partier er like tydelige i livsviktig investering i tiden som kommer.

Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund

Trine B. Sevaldsen