Leserinnlegg

Bygde-kverulantens betydning for lokaldemokratiet

Arild Håkonsen. 

Meninger

For snart ett år siden leste jeg en svært interessant artikkel på NRK sine nettsider om Johnny i det lille fiskeværet Mehamn i Finnmark. Johnny var FrP-politiker og bygdas kverulant - i konstant krig. Johnny mente «ansatte og andre i kommunen var en kameratgjeng som hjelper hverandre, og som driter i lover og regler».

Mens journalistene var på besøk skrev Johnny sinte innlegg på Facebook; «Denne gangen gjelder det inhabilitet, og Frp-politikeren spør om ikke rådmannen i kommunen heller bør finne seg noe annet å gjøre. For aldri i hans liv har han sett et klarere brudd på habiliteten..». I, ifølge artikkelen, ett av mange innlegg, nesten daglige. Der han blander meninger, lover og regler, og setter folkevalgte og andre samfunnsborgere i en slags offentlig gapestokk.

«Hver bygd, hver by har sin Johnny» skriver NRK – sikkert med rette. Kverulantene blir nok mer synlig på bygda enn i byen da det er lettere å komme frem med sin misnøye i et lite samfunn.

Jeg undrer på hva som driver disse bygde-kverulantene. Hvor kommer den sterke mistilliten og mistenksomheten fra? For meg kan det minne om en slags paranoia, en slags privat konspirasjonsteori - men hva vet jeg? Det kan virke som om kverulanten leser postlistene og lovtekster som djevelen leser bibelen. Med litt kreativ tolkning, og iherdig leting finner han/hun alltid ett eller annet som er i strid med en eller annen paragraf. Det kan også virke som om det voldsomme engasjementet ikke er politisk motivert, men snarere næret av en indre trang til å påpeke kritikkverdige forhold.

Bygde-kverulanten kommer med en kostnad for et lite samfunn. Den åpenbare kostnaden er ekstraarbeidet denne genererer, spesielt blant offentlig ansatte. Det som kanskje er en større «kostnad» er at vedvarende mistenkeliggjøring kan gjøre at vi går glipp av positive krefter i lokalsamfunnet. Det å stadig bli beskyldt i media for å være korrupt (bevilge penger til seg selv eller nære relasjoner) eller kriminell (bryte en lov) kan tære på den mest brennende ildsjel over tid.

Organisasjonspsykolog Kjartan Thormodsæter nevner i NRK-artikkelen at bygde-kverulanten også kan bidra med noe positivt «Selv om det kan virke som at en kverulant bare motarbeider andre, kan han også bidra med mangfold. Man må se på sak, og ikke person». Her tror jeg vi er inne på bygde-kverulantens rolle i lokalpolitikken. Hvis vi begrenser skadene, og ikke lar ærekrenkelsene gå for mye inn på oss, kan kverulanten en sjelden gang faktisk ha et poeng – og endog rett. Jeg håper bare ildsjelene fortsetter å brenne i mellomtiden.

PS! Injurier, eller ærekrenkelser ble avkriminalisert ved straffeloven av 2005 med virkning fra 1. oktober 2015. Ærekrenkelser kan imidlertid gi grunnlag for erstatningsansvar jf. lov om skadeserstatning § 3-6 a.

Arild Håkonsen