Sommarfugl til påske

– I går såg eg ein gul sommarfugl.

Illustrasjon: Alf Ivar Bruseth 

Meninger

Skal eg vera heilt ærleg, har det aldri gjort særleg inntrykk på meg at påske er første søndag etter første fullmåne etter vårjamndøgn. Eller at påska er den største høgtida i kyrkjeåret, enten du er ortodoks eller katolikk eller protestant.