Leserinnlegg

- Norge må produsere sitt eget for-råstoff

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag ber om at det etableres støtteordninger til produksjoner av innsatsfaktorer for de dyreslag som ikke kan utnytte beiter.  Foto: E. Sæther

Meninger

Norge importerer store mengder med innsatsfaktorer til dyrefor. Dette er i strid med FAO sine anmodninger til alle land om å selv produsere sin egen basismat for å redusere global sult og fattigdom. I tillegg mister Norge kontrollen og mulighet å spore opp hvordan disse produseres, både med henblikk på miljø og etikk. Ekstra utfordrende er dette for økologiske produsenter. Lang transport fra andre deler av verden for innsatsfaktorer spesielt i økologisk produksjon reduserer forbrukerens tillit til disse varene og undergraver begrepet «økologisk». Stadig flere norske forbrukere etterspør sporbarhet for maten de velger.

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag ber om at det etableres støtteordninger til produksjoner av innsatsfaktorer for de dyreslag som ikke kan utnytte beiter. Spesielt må det lages støtteordninger som stimulerer til produksjon av proteinkilder til en-maga dyr som kylling, verpehøns og gris. Man må ha en ekstra fokus på produksjon av økologiske proteinkilder.

Denne uttalelsen ble vedtatt på årsmøtet 16. mars 2021.

Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag