Nå må vi holde ut på oppløpssida

Illustrasjon: Alf Ivar Bruseth 

Meninger

Mange er fortvilte og frustrerte over at gjenåpninga av Norge må utsettes. Det kan oppleves demotiverende at smittefrie lokalsamfunn må ha de samme reglene som man har der det er høyere smittetrykk. Men siden det er påske – som normalt medfører at folk reiser mer, både til og fra områder med høy smitte – er tiltakene som er innført forståelige og nødvendige. Vi må ta grep.